5 innovatieve features voor auto’s in 2023 en daarna

Mark Heutink
3 januari 2023

In de wereld van de autotechnologie gaat alles steeds sneller en nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als we kijken naar wat er in 2023 op het gebied van auto’s op ons af gaat komen, is het moeilijk om te voorspellen wat de toekomst zal brengen. Toch zijn er een aantal innovaties die al in de maak zijn en waar we met redelijke zekerheid op kunnen rekenen. In dit artikel zetten we vijf van deze innovatieve features op een rij die we in 2023 of daarna kunnen verwachten.

De auto technologie ontwikkelt zich in rap tempo

De autotechnologie ontwikkelt zich tegenwoordig op een razendsnel tempo. Steeds vaker zien we dat auto’s uitgerust worden met allerlei hi-tech gadgets en systemen die het rijden veiliger, efficiënter en comfortabeler maken. Denk bijvoorbeeld aan zelfrijdende auto’s, die steeds meer terrein winnen en die steeds beter in staat zijn om zelfstandig te navigeren. Ook zijn er steeds meer auto’s met verbeterde rijassistentie-systemen die de bestuurder ondersteunen bij het rijden, bijvoorbeeld door te waarschuwen voor gevaarlijke situaties op de weg of door automatisch de snelheid aan te passen aan de omstandigheden. 

Bovendien zien we ook steeds vaker dat auto’s verbonden zijn met het internet, wat allerlei nieuwe mogelijkheden biedt op het gebied van infotainment en het verzamelen van data. Kortom, de autotechnologie bevindt zich momenteel in een periode van grote veranderingen en het is zeker dat we in de toekomst nog veel meer innovaties op dit gebied zullen zien.

Het is lastig om voorspellingen te doen over de toekomst

Door de ontzettend snelle ontwikkeling van de technologie en het feit dat niemand in de toekomst kan kijken, blijft het lastig om voorspellingen te doen over de toekomst. Er zijn echter wel enkele trends die duidelijk zichtbaar zijn. 

Zo lijkt het erop dat zelfrijdende auto’s steeds verder zullen doorbreken en een steeds groter deel van het verkeer zullen gaan uitmaken. Ook zal de connectiviteit van auto’s met het internet steeds belangrijker worden, wat onder andere leidt tot nieuwe mogelijkheden op het gebied van infotainment en het verzamelen van data. Verder zal de focus op duurzaamheid waarschijnlijk leiden tot het ontwikkelen van auto’s die steeds minder CO2 uitstoten, bijvoorbeeld door het gebruik van elektromotoren of andere alternatieve aandrijvingen. 

Het is moeilijk te zeggen wat de precieze ontwikkelingen zullen zijn, maar het is wel duidelijk dat autotechnologie een belangrijke rol zal blijven spelen in onze samenleving en dat we in de toekomst nog veel innovaties op dit gebied zullen zien.

De 5 meest invloedrijke innovatieve features in 2023

Wat de toekomst ook gaat brengen, dit zijn naar ons idee de 5 meest interessante en waarschijnlijk ook invloed rijke innovaties in 2023 en daarna.

1. Autonome rijtechnologie

Op dit moment bevindt de technologie voor autonoom rijden zich nog in een vroeg stadium van ontwikkeling, hoewel er al enkele zelfrijdende auto’s op de markt zijn en er ook al proeven worden uitgevoerd met zelfrijdende bussen en vrachtwagens. De verwachting is dat de technologie voor autonoom rijden zich de komende jaren verder zal ontwikkelen en dat we steeds meer zelfrijdende auto’s op de weg zullen zien. Hoewel het nog moeilijk te zeggen is wanneer precies, wordt er verwacht dat autonoom rijden op grote schaal zal worden ingevoerd in de toekomst.

Er zijn echter wel enkele uitdagingen waar de technologie voor autonoom rijden momenteel mee te maken heeft. Zo moet de technologie nog verder worden verbeterd om onvoorziene situaties op de weg te kunnen aanpakken en moeten er nog allerlei regelgevingen worden opgesteld om autonoom rijden te kunnen reguleren. Ook is er soms weerstand tegen autonoom rijden vanuit de bevolking, omdat er nog veel onbekend is over hoe het zal werken en wat de gevolgen zullen zijn. Desondanks is de verwachting dat autonoom rijden in de toekomst een belangrijke rol zal spelen in het vervoer en dat het zal bijdragen aan een veiligere, efficiëntere en duurzamere vervoerssector.

2. Elektrische aandrijving

De technologie voor elektrische auto’s heeft de afgelopen jaren een flinke vlucht genomen en elektrische auto’s zijn steeds vaker te zien op de weg. De verwachting is dat de populariteit van elektrische auto’s de komende jaren alleen maar zal blijven toenemen, mede omdat de technologie voor elektrische aandrijving steeds verder wordt verbeterd. Zo worden de batterijen steeds krachtiger en gaat de actieradius van elektrische auto’s steeds verder omhoog, wat het gebruik van elektrische auto’s steeds aantrekkelijker maakt.

Toch zijn er nog wel enkele uitdagingen waar elektrische auto’s momenteel mee te maken hebben. Zo is het aantal openbare laadpunten voor elektrische auto’s nog steeds beperkt en kan het soms lastig zijn om onderweg op te laden. Ook zijn elektrische auto’s nog steeds duurder dan vergelijkbare auto’s met een conventionele aandrijving, hoewel dit verschil steeds kleiner wordt. Desondanks wordt verwacht dat elektrische auto’s in de toekomst een steeds groter deel van het verkeer zullen uitmaken en dat ze een belangrijke bijdrage zullen leveren aan een duurzamere vervoerssector.

3. Connected car-technologie

Connected car-technologie, is een technologie waarbij auto’s verbonden zijn met het internet. Deze technologie is afgelopen jaren steeds meer ingeburgerd geraakt en wordt veel gebruikt in luxe auto’s. Steeds vaker zien we dat auto’s uitgerust zijn met allerlei systemen die verbonden zijn met het internet, zoals infotainmentsystemen die real-time verkeersinformatie en andere data kunnen opvragen. Ook zijn er steeds meer auto’s die verbonden zijn met het internet of Things (IoT), wat allerlei nieuwe mogelijkheden biedt op het gebied van diagnostiek en het verzamelen van data.

Men verwacht dat connected car-technologie de komende jaren nog verder zal doorbreken en dat we steeds meer auto’s op de weg zullen zien die verbonden zijn met het internet. Dit zal leiden tot allerlei nieuwe mogelijkheden, zoals het verbeteren van de verkeersveiligheid door het delen van verkeersinformatie tussen auto’s, het verminderen van files door het verbeteren van het verkeersmanagement, en het aanbieden van nieuwe diensten voor bestuurders, zoals het reserveren van parkeerplaatsen of het bestellen van koffie tijdens het rijden. 

Kortom, connected car-technologie lijkt een belangrijke rol te gaan spelen in de toekomst van het vervoer en het is zeker dat we in de toekomst nog veel innovaties op dit gebied zullen zien.

4. Rijden op waterstof

Rijden op waterstof, oftewel het gebruik van waterstof als brandstof voor auto’s, is momenteel nog een relatief nieuw en onontgonnen gebied ondanks dat het al erg lang bestaat. Er zijn wel al enkele auto’s op de markt die op waterstof rijden, maar het aanbod is nog beperkt en het gebruik van waterstof als brandstof voor auto’s is nog niet zo wijdverbreid als bijvoorbeeld benzine of diesel.

De verwachting is dat rijden op waterstof de komende jaren steeds verder zal doorbreken als alternatief voor reguliere brandstoffen. Waterstof heeft namelijk een aantal voordelen ten opzichte van andere brandstoffen. 

  • Zo is waterstof schoon en produceert het bij de verbranding alleen water, wat bijdraagt aan een lagere uitstoot van CO2.
  • Ook heeft waterstof een hoge energiedichtheid, wat betekent dat auto’s die op waterstof rijden een langere actieradius kunnen hebben.

Er zijn echter wel enkele uitdagingen waar rijden op waterstof momenteel mee te maken heeft. Zo is het aantal tankstations dat waterstof aanbiedt nog beperkt en is het op dit moment nog duurder om een auto te kopen die op waterstof rijdt dan een auto met een conventionele brandstof. Desondanks wordt verwacht dat rijden op waterstof in de toekomst een belangrijke rol zal spelen in de ontwikkelingen van autotechnologie en dat het zal bijdragen aan een duurzamere vervoerssector.

5. Voice control

Een steeds vaker voorkomende term is voice control. Voice control, is het gebruik van spraak om de autotechnologie te bedienen, deze technologie is momenteel al vrij geavanceerd en wordt steeds vaker toegepast in de autotechnologie. Steeds meer auto’s zijn uitgerust met spraakherkenningssystemen die het mogelijk maken om bijvoorbeeld het infotainmentsysteem te bedienen of telefoongesprekken te voeren zonder dat je je handen van het stuur hoeft te halen.

Experts verwachten dat voice control de komende jaren nog verder zal doorbreken en dat we steeds meer auto’s op de weg zullen zien die volledig “voice-controlled” zijn. Dit zal leiden tot allerlei nieuwe mogelijkheden, zoals het bedienen van het infotainmentsysteem zonder dat je je ogen van de weg hoeft te halen of het gebruik van spraakcommando’s om het verkeersmanagement te verbeteren. 

Kortom, voice control lijkt een belangrijke rol te gaan spelen in de toekomst van de autotechnologie en het is zeker dat we in de toekomst nog veel innovaties op dit gebied zullen zien.

Autotechnologie zal blijven evolueren

In dit artikel hebben we vijf van de meest innovatieve features voor auto’s in 2023 en daarna besproken: autonoom rijden, elektrische aandrijving, connected car-technologie, rijden op waterstof en voice control. Allemaal zijn ze in verschillende stadia van ontwikkeling en hebben ze elk hun eigen uitdagingen en mogelijkheden. Wat de toekomst ook gaat brengen, één ding is zeker: de autotechnologie zal blijven evolueren en we zullen in de toekomst nog veel meer innovaties op dit gebied zien.